Memolub HPS 2022 Grouped

Memolub HPS

  • Reusable autonomous single & multi-point lubrication system.
  • Battery powered.
  • 25 bar ejection pressure.
  • Up to 8 outlets.
  • Remote installation up to 8 m.
  • 52 Settings.

Smering, geautomatiseerd.

De MEMOLUB® HPS is een veelzijdig elektromechanisch smeersysteem dat kan worden geïnstalleerd op een enkel smeerpunt of kan worden gekoppeld aan een progressieve verdeelblok om tot 12 punten te smeren. Het MEMOLUB® HPS smeersysteem levert automatisch een kleine, nauwkeurige hoeveelheid smeermiddel met regelmatige tussenpozen voor een continue toevoer van vers smeermiddel rechtstreeks naar uw smeerpunt.

Memolub HPS Application 500x500

HET JUISTE VOLUME BIJ DE JUISTE FREQUENTIE

Er zijn 7 basisfrequentiestanden beschikbaar die geschikt zijn voor de meeste industriële toepassingen. Ze worden geprogrammeerd door één of een combinatie van de drie gekleurde frequentie ringen in de ringhouder te plaatsen die aan het messing koppelstuk bevestigd is. Wanneer u het MEMOLUB® HPS smeersysteem op het messing koppelstuk schroeft, drukken de frequentie ringen op de schakelaars aan de onderkant van het smeersysteem. In de kit zijn acht “stroke washers” inbegrepen voor het aanpassen van de hoeveelheid smeermiddel die per smeercyclus wordt afgevoerd. Door één of een combinatie van alle acht “stroke washers” in het koppelstuk te plaatsen, wordt de slaglengte van de piston in het smeersysteem beperkt.

Memolub EPS Memo

EEN KRACHTIGE EN EFFICIËNTE POMP

De Memolub pomp is ontworpen om een krachtige outputdruk van 10 bar tot 25 bar te leveren en is in staat om smeermiddelen met lage en hoge viscositeit bij extreme temperaturen te verpompen. Dankzij de gepatenteerde elektromechanische technologie in MEMOLUB® automatische smeersystemen is het systeem veilig voor de negatieve gevolgen van tegendruk in het systeem.

Memolub Pump Animation 500x500

MEMOLUB® OIL R-500 Compatibel

MEMOLUB® OIL R-500 is een navulbaar reservoir van 500 cc voor olietoepassingen, compatibel met MEMOLUB® HPS.

Memolub Oil R500 HPS
Memolub Quarry Heavy Machines

The MEMOLUB® HPS is a versatile electromechanical lubricator that can be installed on a single lube point or coupled with a progressive distribution valve to lubricate up to 8 points. The MEMOLUB® HPS lubricator automatically delivers a small, precise amount of lubricant at regular intervals for a continuous supply of fresh lubricant directly to your lube point.

Memolub HPS Application 500x500

THE RIGHT VOLUME AT THE RIGHT FREQUENCY.

There are 7 basic frequency settings that are suitable for most industrial applications. They are programmed by installing one or a combination of the three colored timing rings into the ring holder attached to the brass fitting. When you screw the MEMOLUB® lubricator onto the brass fitting, the timing rings depress the switches on the bottom of the lubricator. Included in the kit are eight spacer washers for adjusting the amount of lubricant discharged per lube cycle. Installing one, or a combination of all eight washers, into the fitting will limit the stroke length of the piston inside the lubricator.

Memolub EPS Memo
Memolub Quarry Heavy Machines