MEMOLUB® HPS

Verbetering van de efficiëntie van onderhoud in een waterzuiveringsinstallatie.

CONTEXT

Onze klant is voornamelijk actief in waterzuivering en sanitaire diensten, met een focus op het beheer van afvalwaterzuivering in stedelijke gebieden. Hun verantwoordelijkheden omvatten het behandelen van rioolwater en ander afvalwater om verontreinigingen te verwijderen voordat het veilig in het milieu wordt geloosd. Door hun infrastructuur en activiteiten spelen ze een cruciale rol bij het waarborgen van de netheid en milieu-duurzaamheid van waterbronnen in de door hen bediende regio's.

PROBLEEM

Onze klant stond voor uitdagingen met hun waterzuiveringssysteem, met name op het gebied van onderhoud. Het bereiken van verhoogde onderhoudspunten, waaronder 22 lagers, bleek moeilijk en vereiste gespecialiseerde apparatuur, wat veiligheidszorgen met zich meebracht. Deze uitdagingen verhoogden de operationele kosten en legden een druk op de budgetten. Bovendien zorgde het waarborgen van voldoende opgeleid personeel voor extra complexiteit. Al met al belemmerden deze kwesties efficiënt onderhoud van het systeem.

OPLOSSING

Om de onderhoudsuitdagingen aan te pakken, hebben we twee Memolub HPS-units geïmplementeerd om het smeermiddelproces te optimaliseren. Onze distributeur introduceerde ook Castrol Tribol GR 100-2 PD vet, waardoor de prestaties van de apparatuur werden verbeterd. Met deze verbeteringen werden onderhoudsintervallen verlengd tot elke zes maanden, waardoor het proces werd gestroomlijnd en een soepelere werking van de apparatuur werd gegarandeerd.

RESULTATEN

  • Verhoogde duurzaamheid van apparatuur: de implementatie van de Memolub HPS-units en Tribol GR 100-2 PD vet droeg bij aan verbeterde duurzaamheid van de apparatuur, waardoor de frequentie van onderhoud verminderde en de levensduur van het systeem werd verlengd.
  • Optimalisatie van prestaties: het geoptimaliseerde smeermiddelproces leidde tot verbeterde prestaties van de apparatuur, waardoor een soepelere werking werd gegarandeerd en de stilstandtijd werd geminimaliseerd.
  • Kostenbesparing en winstgevendheid: door onderhoudsintervallen te verlengen en de prestaties van de apparatuur te verbeteren, resulteerde onze oplossing in aanzienlijke kostenbesparingen voor onze klant, wat uiteindelijk de winstgevendheid verbeterde.
  • Naleving van veiligheids- en kwaliteitsnormen: Onze oplossing droeg bij aan het waarborgen van de naleving van veiligheids- en kwaliteitsnormen door onderhoudsprocessen te stroomlijnen en de betrouwbaarheid van de apparatuur te verbeteren, wat bijdroeg aan een veiligere werkomgeving en consistente kwaliteitsoutput.
Case Water Treatment 1
Case Water Treatment 2
Case Water Treatment 3
Case Water Treatment 4
Memolub HPS 2022 Grouped

Memolub HPS

  • Reusable autonomous single & multi-point lubrication system.
  • Battery powered.
  • 25 bar ejection pressure.
  • Up to 8 outlets.
  • Remote installation up to 8 m.
  • 52 Settings.
More info